Postdoctoral Researcher
Bijay Jaysawal

(2011/02~2013/01) master
(2013/02~2019/01) Ph.D.
(2019/03~) postDoc

Ph.D. Students
Shiou-Chi Li
李修齊

(2015/08~2017/07) master
(2017/08~) Ph.D.

Arwansyah

(2021/08~)

Master Students
Shi-Ying Gao
高世穎

(2019/08~)

i
Yi-Chieh Sung
宋宜潔

(2020/08~)

Fan-Yu Pu
卜繁渝

(2021/08~)

Ting-Yu Hung
洪莛瑀

(2021/08~)

Tzu-En Wu
吳慈恩

(2021/08~)

Kuan-Yuan Chen
陳冠元

(2022/08~)

Hao-Cheng-Ni
倪皓城

(2022/08~)

Ding-Chi Chang
張椗淇

(2022/08~)

Zheng-Chuan Su
蘇政川

(2022/08~)

Sung-Yung Hsueh
薛松詠

(2022/08~)

Wey-Shiuan Hsu
許唯萱

(2022/08~)

Cheng-En Tsai
蔡承恩

(2022/08~)

Jian-An Hang
韓建安

(2023/08~)

Shih-Shin Lin
林仕鑫

(2023/08~)

Pin-Xi Wong
翁品皙

(2023/08~)

Yuan-Zhan Xu
許源展

(2023/08~)

TING-CHE LIN
林庭徹

(2023/08~)

Veterans
Wen-Hau Du
杜文豪

(2009/08~2012/01)

Juang-Lin Duan (Johnny)
段莊麟

(2009/08~2012/01)

Meng-Hau Jung
鐘孟浩

(2010/08~2012/07)

Ganxuu Davaajav

(2010/08~2012/07)

Shashi Prasad

(2011/02~X)

Shih-Yu Ku
古世瑜

(2011/08~2014/07)

Cheng-Chung Wang
王政中

(2011/08~2014/07)

Chih-Chin Chung
鍾沚芹

(2011/08~2014/07)

Je-Wei Rau (Joe)
饒哲維

(2009/09~X)(在職班)

Shr-Min Lin
林士閔

(2010/09~X)(在職班)

Wei-Shiun Wang
王維勳

(2009/09~X)(在職班)

Sushma Shah

(2013/09~X)

Kuan-Ying Chen
陳冠穎

(2012/08~2014/07)

Kuan-Ying Chen
陳元章

(2012/08~2014/07)

Jia-Yu Shen
沈家譽

(2013/08~2015/10)

Yong-Bin Wu
吳永斌

(2013/08~2016/07)

Wei-Cheng Hsin
辛韋呈

(2014/08~2016/10)

Zhi-Jia Jian
簡志佳

(2013/08~2017/01)

Wei-Chian Wang
王維謙

(2014/08~2017/01)

Cheng-Wei Yang
楊鄭緯

(2014/08~2017/01)

Wen-Yeng Tseng
曾文彥

(2013/08~2017/07)

Fa-Yuan Liu
劉發元

(2013/08~2017/07)

Shao-Hsuan Tai
戴紹軒

(2014/08~2017/07)

Chia-Wen Chiang
蔣佳紋

(2015/08~2017/07)

Yu-Hao Ke
柯育豪

(2015/08~2017/11)

Ryuk-Soh
蘇評威

(2015/08~2018/01)

Cheng-Zse Wu
吳承澤

(2014/08~2018/07)

Tzu-Hsin Yang
楊子欣

(2016/08~2018/07)

Hsiu-Yi Wang
王琇薏

(2016/08~2018/07)

Chih-Lin Chang
張芷菱

(2016/08~2019/01)

Cheng-En Sung
宋承恩

(2017/08~2019/07)

Hong-jun Yan
顏宏峻

(2017/08~2019/07)

Yu-Hua Kuo
郭祐華

(2015/08~2019/07)

Jen-Wei Wang
王仁暐

(2017/08~2019/10)

Peng-Jung Lee
李朋融

(2016/08~2020/01)

Meng-xun Zhong
鍾孟勳

(2017/08~2020/01)

Yen-Ning Wan
萬晏寧

(2018/08~2021/01)

Hsiao-Ting Huang
黃筱婷

(2018/02~2021/07)

Wan-Jhen Wu
吳宛臻

(2018/08~2021/07)

Pei-Chang Chen
陳佩昌

(2020/08~2022/07)

Pei-Yi Yeh
葉佩怡

(2018/08~2022/10)

Li-Chia Wang
王俐迦

(2018/08~2022/10)

Yu-Jie Wang
王郁捷

(2019/08~2022/10)

Jia-Wei Chang
張家瑋

(2017/08~2018/07) postDoc

Hao-Shang Ma
馬豪尚

(2010/08~2013/01) master
(2013/08~2022/07) Ph.D.
(2022/08~2023/01) postDoc

Kai-Hsiang Chen
陳凱祥

(2010/08~2013/01) master
(2013/08~2023/01) Ph.D.

Yu-Ling Chang
張鈺鈴

(2020/08~2023/01)

Hung-Ying Chen
陳泓穎

(2021/08~2023/07)

Ji-Long Li
李佶龍

(2019/08~2023/07)

Jun-Wei Chen
陳俊瑋

(2019/08~2023/07)

Bing-Yun Jin
金炳昀

(2019/08~2023/07)

Po-Jen Wang
王柏人

(2020/08~2023/07)

Chien-Shuo Wu
吳健碩

(2021/08~2023/07)

Zhen-Fu Chen
陳侲富

(2019/08~X)

Fu-Kai Chang
張復凱

(2020/08~2023/01)

Chun-Wei Liang
梁鈞韋

(2021/08~2023/01)