Postdoctoral Researcher
Bijay Jaysawal

(2011/02~2013/01) master
(2013/02~2019/01) Ph.D.
(2019/03~)

Ph.D. Students
Shiou-Chi Li
李修齊

(2015/09~)

Arwansyah

(2021/09~)

Master Students
Ji-Long Li
李佶龍

(2019/09~)

Jun-Wei Chen
陳俊瑋

(2019/09~)

Bing-Yun Jin
金炳昀

(2019/09~)

Shi-Ying Gao
高世穎

(2019/09~)

Zhen-Fu Chen
陳侲富

(2019/09~)

Fu-Kai Chang
張復凱

(2020/09~)

Po-Jen Wang
王柏人

(2020/09~)

Yi-Chieh Sung
宋宜潔

(2020/09~)

Yu-Ling Chang
張鈺鈴

(2020/09~)

Hung-Ying Chen
陳泓穎

(2021/09~)

Fan-Yu Pu
卜繁渝

(2021/09~)

Chien-Shuo Wu
吳健碩

(2021/09~)

Chun-Wei Liang
梁鈞韋

(2021/09~)

Yun-Hsuan Liang
梁芸瑄

(2021/09~)

Ting-Yu Hung
洪莛瑀

(2021/09~)

Tzu-En Wu
吳慈恩

(2021/09~)

Kuan-Yuan Chen
陳冠元

(2022/09~)

Ding-Chi Chang
張椗淇

(2022/09~)

Zheng-Chuan Su
蘇政川

(2022/09~)

Sung-Yung Hsueh
薛松詠

(2022/09~)

Wey-Shiuan Hsu
許唯萱

(2022/09~)

Cheng-En Tsai
蔡承恩

(2022/09~)

Veterans
Wen-Hau Du
杜文豪

(2009/09~2012/01)

Juang-Lin Duan (Johnny)
段莊麟

(2009/09~2012/01)

Meng-Hau Jung
鐘孟浩

(2010/09~2012/06)

Ganxuu Davaajav

(2010/09~2012/06)

Shashi Prasad

(2011/02~2012/10)

Shih-Yu Ku
古世瑜

(2011/09~2014/9)

Cheng-Chung Wang
王政中

(2011/09~2014/9)

Chih-Chin Chung
鍾沚芹

(2011/09~2014/9)

Je-Wei Rau (Joe)
饒哲維

(2009/09~)(在職班)

Shr-Min Lin
林士閔

(2010/09~)(在職班)

Wei-Shiun Wang
王維勳

(2009/09~)(在職班)

Sushma Shah

(2013/09~)

Kuan-Ying Chen
陳冠穎

(2012/09~2014/8)

Kuan-Ying Chen
陳元章

(2012/09~2014/8)

Jia-Yu Shen
沈家譽

(2013/09~2015/10)

Yong-Bin Wu
吳永斌

(2013/09~2016/07)

Wei-Cheng Hsin
辛韋呈

(2014/09~2016/10)

Zhi-Jia Jian
簡志佳

(2013/09~2017/02)

Wei-Chian Wang
王維謙

(2014/09~2017/02)

Cheng-Wei Yang
楊鄭緯

(2014/09~2017/03)

Wen-Yeng Tseng
曾文彥

(2013/09~2017/05)

Fa-Yuan Liu
劉發元

(2013/09~2017/07)

Shao-Hsuan Tai
戴紹軒

(2014/09~2017/07)

Chia-Wen Chiang
蔣佳紋

(2015/09~2017/09)

Yu-Hao Ke
柯育豪

(2015/09~2017/11)

Ryuk-Soh
蘇評威

(2015/09~2018/02)

Cheng-Zse Wu
吳承澤

(2014/09~2018/07)

Tzu-Hsin Yang
楊子欣

(2016/09~2018/07)

Hsiu-Yi Wang
王琇薏

(2016/09~2018/07)

Chih-Lin Chang
張芷菱

(2016/09~2019/02)

Cheng-En Sung
宋承恩

(2017/09~2019/07)

Hong-jun Yan
顏宏峻

(2017/09~2019/07)

Yu-Hua Kuo
郭祐華

(2015/09~2019/09)

Jen-Wei Wang
王仁暐

(2017/09~2019/10)

Peng-Jung Lee
李朋融

(2016/09~2020/02)

Meng-xun Zhong
鍾孟勳

(2017/09~2020/02)

Yen-Ning Wan
萬晏寧

(2018/09~2021/02)

Hsiao-Ting Huang
黃筱婷

(2018/02~2021/07)

Wan-Jhen Wu
吳宛臻

(2018/09~2021/07)

Pei-Chang Chen
陳佩昌

(2020/09~2022/09)

Pei-Yi Yeh
葉佩怡

(2018/09~2022/10)

Li-Chia Wang
王俐迦

(2018/09~2022/10)

Yu-Jie Wang
王郁捷

(2019/02~2022/10)

Jia-Wei Chang
張家瑋

(2017/9~2018/8)
(2018/8~2022/11)

Hao-Shang Ma
馬豪尚

(2010/09~2013/01) master
(2013/08~2022/07) Ph.D.
(2022/08~2023/01)